Elektron mikroskobu
Küçük yapıların görselleştirilmesinin çok yüksek çözünürlükte yapılması
Elektron Mikroskobu Dünyasında vakum pompaları, makinenin bilgisayarından daha sessiz olmalı ve görüntüyü etkilememek için minimum titreşime sahip olmalıdır.
Ultra yüksek vakum (UHV) dahil olmak üzere kaliteli vakum, elektron mikroskopisindeki ilerlemeleri desteklemek ve mümkün kılmak için esastır. Bu teknolojiler geliştikçe, vakum sistemlerinin eş zamanlı olarak gelişmesi gerekir.
Bu uygulamalar için genel problem mekanik titreşimlerdir. Atom altı seviyelere ilerledikçe, her bir titreşim kaynağı inceleme altına alınmalıdır. Edwards vakum pompaları ile, mikroskopta bulunan vakum sisteminin her bir bileşeninin çalışmasından faydalanırsınız. DNA ve mikroplar gibi küçük yapıların çok yüksek çözünürlükte görüntülenmesini sağlar.
Titreşim azaltma konusunda uzmanız. Gelişmiş titreşim izolasyon teknikleriyle birlikte uygulanabilen düşük titreşimli turbomoleküler pompalarımızı kullanabilirsiniz.
Edwards  nEXT-L versiyonu turbomoleküler pompalar ileri teknoloji ile geliştirilmiş ve hassas bir şekilde ayarlanmıştır.

Gamma Vakumun Edwards ailesine katılması ile birlikte, mekanik pompalarımızla birlikte  iyon, titanyum süblimasyon pompalar sunuyoruz. Böylece atmosferden ultra yüksek vakuma kadar ürün yelpazemizi geliştirmiş ve size gerçekten eksiksiz bir vakum çözümü sunmuş oluyoruz.